Jegyvásárlás

­

Adatkezelési Szabályzat

Tájékoztató adatkezelésekről

Hatályos: 2020. november 2-től

 

I. Az adatkezelési tájékoztató tartalma

A jelen tájékoztató célja, hogy a jogszabályok által előírt tájékoztatást megadja az érintetteknek arról, hogy az alább megnevezett adatkezelők milyen személyes adatokat, milyen célból, milyen jogalapról, milyen adatfeldolgozókkal együttműködve kezelnek. A tájékoztató kiterjed arra is, hogy az érintetteket az adatkezelésekkel kapcsolatosan milyen jogokkal rendelkeznek és milyen jogorvoslattal élhetnek.

Az egyes adatkezelők adatai („Adatkezelő”)

Rendezvényszervező: Dumaszínház Kft.

Székhelye és postai címe:1094 Budapest, Viola utca 48. fszt. 10. 

Nyilvántartó hatóság:Fővárosi Törvényszék

Cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:01-09-924609

Adószáma:14888229-2-43

E-mail címe:rendezveny@dumaszinhaz.hu

Honlapjának címe:http://dumaszinhaz.hu

 

II. Az egyes adatkezelések célja és a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama

1. Jegyértékesítéssel összefüggő adatkezelés Rendezvényszervező által

a) A Rendezvényszervező a rendezvényeire való jegyértékesítéssel összefüggésben az alábbi célból kezeli azon természetes személynek a személyes adatait, aki a dumaszinhaz.jegy.hu domain alá tartozó oldalakon regisztrál vagy regisztráció nélkül vásárol. Jegyvásárlás előtt a Felhasználó elfogadja az InterTicket Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Váci út 99. 6. emelet, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság Cg. 01-09-736766 számon) – mint a jegyértékesítő szoftver üzemeltetője és megbízott számlakibocsátó  – által közzétett adatkezelési feltételeket. Az adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint az InterTicket Kft. felhatalmazást kap ahhoz, hogy a jegyvásárlást biztosító szerződés jogviszony teljesítése érdekében a Rendezvényszervező részére, annak saját adatkezelésének biztosítása érdekében a Felhasználó személyes adatait továbbítsa. Az InterTicket Kft. ezen feljogosítás alapján továbbítja számunkra a Felhasználó személyes adatait, valamint egyúttal behivatkozza a jelen tájékoztatót is.

Az adatkezelés jogcíme a jegyértékesítésre kötött szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja a Rendezvényszervező közreműködésével megtartásra kerülő színházi vagy más eseményekre (a továbbiakban: Rendezvényre) szóló belépőjegyek és bérletek (a továbbiakban: Belépőjegyek) megvásárlása és a Rendezvényen való részvételi jogosultság közötti kapcsolat ellenőrzése, a Belépőjegyek érvényességének ellenőrzése, a Felhasználó Rendezvénnyel kapcsolatos eseményekről való értesítése (így különösen a Rendezvény elmaradásáról, időpont-, helyszín- vagy előadó megváltozásáról), valamint a megvásárolt Belépőjegyekkel kapcsolatos számviteli bizonylatok kiállítása, az ezzel kapcsolatos panaszok és ügyfélszolgálati igények kezelése, a Felhasználónak az ehhez szükséges mértékű beazonosítása, a Felhasználók egymástól való megkülönböztetése.

Ezen adatkezelési célból a Rendezvényszervező az InterTicket Kft.-t adatfeldolgozóként igénybe veszi, akit Rendezvényszervező a saját nevében történő számla kibocsátására is megbízott, és aki további megbízottként a számlázás technikai feltételeit biztosító szolgáltatót is igénybe vesz (szamlazz.hu, üzemeltető: KBOSS.hu Kft. (adószám: 13421739-2-13, cégjegyzékszám: 13-09-101824, székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b).

Kezelt adatok: vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím, áfás számla esetén a számla kiállításához megadott számlázási név, cím, adószám, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma. Az adatkezelés időtartama: 8 év.

b) A jegyértékesítéssel összefüggésben a Rendezvényszervező azon Felhasználók személyes adatait is kezeli, akik a fenti jegyértékesítő oldalon keresztül, a Rendezvényeken való részvétel illetve Belépőjegyek vásárlása céljából a Rendezvényszervező által kibocsátott ajándék- vagy kedvezménykártyát vásárolnak, vagy a Belépőjegyeket ezen ajándék-vagy kedvezménykártya (a továbbiakban: „Ajándékkártya”) által lehetővé tett kedvezményes feltételek igénybevételével vásárolják meg. Az Ajándékkártya felhasználásával történő jegyvásárlásra a jegyértékesítéssel összefüggő, jelen II.1. pontban meghatározott általános szabályok irányadók. 

Az Ajándékkártyával kapcsolatos adatkezelés kiterjed: (a) a Felhasználó online regisztrációs folyamat során történő beazonosítására és személyes adatainak ellenőrzésére (b) az Ajándékkártya használatával kapcsolatos tevékenységekhez történő segítségnyújtásra és (c) az Ajándékkártya számának, az Ajándékkártyán lévő egyenlegnek, kedvezményeknek, előjogoknak a nyilvántartására, valamint mindezeknek a jegyvásárlás során történő érvényesítésének elősegítésére. 

Az Ajándékkártyákkal kapcsolatos adatkezelés során a Rendezvényszervező az InterTicket Kft.-t adatfeldolgozóként igénybe veszi, ennek érdekében az InterTicket Kft. a saját rendszerében rögzíti az Ajándékkártyát vásárló Felhasználók személyes adatait, valamint az Ajándékkártya alapján járó kedvezményekre, kártyaegyenlegre vonatkozó adatokat. 

Az adatkezelés jogcíme az Ajándékkártya értékesítésére kötött szerződés teljesítése. Az adatkezelés célja az Ajándékkártyával rendelkező Felhasználók Ajándékkártyához fűződő jogainak biztosítása és az Ajándékkártyával kapcsolatosan felmerülő esetleges problémák orvoslása, panaszok és ügyfélszolgálati igények kezelése. Kezelt adatok: vezeték- és keresztnév; házhozszállítás kérése esetén a megadott szállítási cím vásárlási tranzakció száma, dátuma és időpontja; bizonylat tartalma; áfás számla esetén a számla kiállításához megadott számlázási név, cím, adószám telefonszám és e-mail cím; ajándékutalvánnyal történő fizetés esetén bankszámlaszám. Az adatkezelés időtartama az Ajándékkártya megvásárlásától számított 18 hónap (a számviteli bizonylattal összefüggésben kezelt adatok esetében 8 év).

c) A jegyvásárlás folyamatában részt vevő, a fizetést lebonyolító pénzintézetek közül az OTP Mobil Kft. (székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.; cégjegyzékszám: 01-09-174466; adószám: 24386106-2-42) esetében az Interticket Kft. által közzétett adatkezelési feltételek helyett a jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadók.

Az OTP Mobil Kft. számára a Rendezvényszervező adja át a fizetés lebonyolításához szükséges alábbi adatokat: név, e-mail cím, cím, telefonszám, számlázási cím. Az OTP Mobil Kft. saját adatbekérő oldalán megadott személyes adatokat a Rendezvényszervező nem ismeri meg. A jelen adatkezelési tájékoztató elfogadásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényszervező mint adatkezelő által tárolt személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az OTP Mobil Kft, mint adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja megtalálható a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, amely az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff. 

Az OTP Mobil Kft. segítségével lebonyolított jegyvásárláshoz kapcsolódó adatkezelések esetében a Rendezvényszervező az Interticket Kft.-t nem veszi igénybe adatfeldolgozóként. 

2. Online bérlet vásárlás, megújítás (nem minden weblapon érhető el)

Ha a Rendezvényszervező bérlet alapján igénybe vehető Rendezvényeket is biztosít, a Felhasználó igényelheti, hogy a rendezvények kiválasztásának választásának elősegítése végett a Rendezvényszervező az adatait az alábbi célokból is kezelje:

a) szabadbérlet esetén havi két alkalommal tájékoztassa az előadóhely műsorairól, rendezvényeiről (e-mailben);

b) tájékoztatás a bérlet megújítási lehetőségéről (e-mailben vagy postai küldemény formájában);

c) emlékeztető a következő bérletes előadásról (e-mailben vagy postai küldemény formájában).

Az adatkezelés jogcíme a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, amely önkéntes hozzájárulást bármikor visszavonhat.

Az értekesített bérlettel kapcsolatos adatok kezelésére (így a kezelt adatok fajtájára és az adatkezelés időtartamára) az 1. pont szerinti adatkezelési feltételek is irányadóak.

Az adatkezeléshez a Rendezvényszervező adatfeldolgozóként az InterTicket Kft.-t veszi igénybe.

A jelen pont szerinti adatkezeléssel érintett adatok köre: a kért értesítések jellege, az értesítés módja és címe, az érintett bérlet azonosítója.

A Felhasználó által megadott, a bérlettel kapcsolatos tájékoztatási címeket a Rendezvényszervező mindaddig kezelheti, amíg az adatok ilyen célú felhasználásának megszüntetését (törlését) a Felhasználó nem kéri.

3. A Rendezvényszervező weboldalának használatával kapcsolatos adatkezelések (DumaTV kivételével)

A jelen feltételek tartalmazzák a rendezvényszervező weboldalának (https://dumaszinhaz.hu/ és a dumaszinhaz.hu tartományon belüli aloldalak, a továbbiakban: „Weboldal”) használatával kapcsolatos feltételeket, figyelemmel arra, hogy a Weboldalon futnak olyan kódok, amelyek használata során a Rendezvényszervező a Felhasználó egyes személyes adatait kezeli. 

A jelen pontban meghatározott, a Weboldal használatához igénybe vett eszközzel, az eszköz általi használattal és a Felhasználó használati szokásaival kapcsolatos adatok gyűjtésével összefüggő adatkezelési tevékenység esetében a Rendezvényszervező a Color and Code Kft.-t (székhelye: 3300 Eger, Fazola utca 6., nyilvántartási azonosítója: 10-09-034928; adószáma: 25044935-2-10) adatfeldolgozóként veszi igénybe. 

a) Cookie-val kapcsolatos adatkezelés 

A Weboldalon futó egyes kódok a böngészője segítségével adatokat tárolnak cookie formájában a Felhasználó által használt eszközzel vagy az eszköz Felhasználó általi használatával, akár használati szokásaival kapcsolatosan.

Az, hogy a Weboldalon fut egy cookie, nem jelenti feltétlenül azt, hogy az adott cookie alapján a Rendezvényszervező bármilyen adatot kezelne a Felhasználóról. Bizonyos cookie esetén az adatkezelő harmadik személy, és az általa kezelt adatokhoz a Rendezvényszervező közvetetten sem fér hozzá, az adatok begyűjtése során sem (így különösen reklámozási hálózatok által gyűjtött adatok esetén). Az ilyen adatok esetén az adatkezelő kizárólag a nevesített harmadik fél vagy felek, az adatkezelésben a Rendezvényszervező nem adatkezelő és nem adatfeldolgozó.

A felhasználó a Weboldalra való belépés folyamán külön nyilatkozattétel útján elfogadhatja, hogy a használt eszközön a Rendezvényszervező cookie-t elhelyező kód futását engedélyezze. Ha a cookie-k használatát nem kívánja elfogadni, a böngészőjében a cookie-k elhelyezését letilthatja valamennyi cookie-ra vonatkozóan, és az egyes cookie-kat a saját böngészőjéből is törölheti.

Egyes, az alábbiakban meghatározott cookie-k esetén a Weboldalon futó kód útján harmadik fél olyan cookie-kat is elhelyezhet, amely a cookie szerinti adatokat reklámozási hálózat tagjaival osztja meg, amely adatokhoz azonban a Rendezvényszervező nem fér hozzá. Az ilyen reklámozási hálózatok esetén a cookie adott böngészőre vonatkozó hálózatbeli felhasználását az adott reklámozási hálózat egy központi weboldalán is megtilthatja, aggregát kijelentkezést biztosító weboldalakon is.

A Weboldalon futó kódok jelenleg az alábbi cookie-kat tárolják a böngészőben. Csillaggal (*) jelöltük azokat a cookie-kat, amelyek a Weboldal vagy rajta futó egyes kódok a Weboldalon futó egyes kódokat készítő harmadik felek szerint a kódok futtatásához szükségesek, minden egyéb cookie esetén, ahol az adatkezelő a Rendezvényszervező, az adatkezelés jogcíme a Felhasználó önkéntes hozzájárulása:

Cookie neveCookie céljaÉrvényességi idő

_dc_gtm_UA-XXXXXXXX-XA Weboldal felhasználókra lebontott használati adatainak és látogatói adatainak gyűjtéséhez szükséges pszeudonim azonosító (Google Analytics), Doubleclick reklámozási hálózattal összekapcsolva, Google Tag Manager útjánmunkamenet

gr_recoA YUSP biztosította kód útján próbáljuk relevánssá tenni az ajánlatainkat. Az adatokat a YUSP-nak továbbítjuk anonim feldolgozás végett, a rendelkezésre álló adatokat nem adja tovább. Adatkezelő a Dumaszínház.1 év

gr_rtLásd gr_reco.munkamenet

wfvt_XXXXXXXXXXWordfence Wordpress biztonsági bővítmény által biztonsági célból elhelyezett cookie, amelynek célja a munkamenet azonosságával kapcsolatos információ megőrzése. Személyes adatot nem tárolnak a cookie-val összefüggésben.30 perc

wordfence_verifiedHuman„I am human” nevű Wordpress bővítmény a rosszindulatú (pl. túlterheléses) támadások elleni védelem végett. Személyes adatot nem tárolnak a cookie-val összefüggésben.1 nap

_ga(Mailchimp, Dumaszínház és jegy.hu domainek esetén is) Google Analytics (analysis.js) cookie, látogatók böngészőjének Google Analytics-et használó oldalakon keresztüli követésére, más böngészétől való megkülönböztetésre. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá, csak a Weboldal használati statisztikai elemzési felületen, ahol az adatok csak aggregát módon, személyhez nem köthető kategóriák szerint jeleníthetőek meg.2 év

_gid(Mailchimp és Dumaszínház domain esetén is) Google Analytics (analysis.js) cookie a látogató munkamenetének azonosítására, és az azonos munkameneten belül végzett tevékenységének csoportosítására. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá, csak a Weboldal használati statisztikai elemzési felületen, ahol az adatok csak aggregát módon, személyhez nem köthető kategóriák szerint jeleníthetőek meg.24 óra

PREF*A Google által a böngészők többségében eltárolt, a felhasználó egyedi azonosítását biztosító cookie, a biztonságos böngészés elősegítése érdekében. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá.8 hónap

VISITOR_INF01_LIVEAz Ön sávszélességéről készít becslést azokon az oldalakon, amelyeken beágyazott Youtube-videó található. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá.8 hónap

YSCEgyedi azonosítót regisztrál annak érdekében, hogy statisztikát készítsen a felhasználó által már megtekintett Youtube-videókról. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá.munkamenet

IDEAz Ön tevékenységét regisztrálja és jelenti azt követően, hogy az megtekintett vagy rákattintott egy hirdetésre; abból a célból, hogy mérje a hirdetés hatékonyságát és/vagy célzott hirdetést mutasson számára. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá.1 év

_mc*A hírlevél küldését biztosító Mailchimp szolgáltatás űrlapjára való feliratkozáshoz műszakilag szükséges cookie. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá.90 nap

_mcid*A hírlevél küldését biztosító Mailchimp szolgáltatás űrlapjára való feliratkozáshoz műszakilag szükséges cookie. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz nem fér hozzá.90 nap

optimizelyEndUserIdA Mailchimp által használt, a felhasználó azonosságát követő, felhasználói élmény tesztelést és kísérletezést elemző cookie, amelyet az Optimizely kódja helyez el a Mailchimp útján. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz, az Optimizely által nyújtott szolgáltatáshoz nem fér hozzá.10 év

OptanonConsentA Mailchimp által használt, OneTrust Inc. cookie megfelelési szolgáltató által elhelyezett cookie, amelynek célja a cookie szabályoknak való megfelelés biztosítása. A Dumaszínház az ezen cookie alapján kezelt adathoz, a OneTrust szolgáltatásához nem fér hozzá.1 év

AID, TAIDHa Google Accounttal bejelentkezett az adott böngészőn, ezen cookie-k segítségével kapcsolja össze a Google az egyes eltérő eszközökön végzett tevékenységeket és hirdetési adatokat. A Dumaszínház nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz.3 hónap

1P_JAR, APISID, SAPISID, SID, SSID stb.A Google által elhelyezett, a hirdetések pontosítására, testreszabására használt, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. A Dumaszínház nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz.2 év

HSIDA Google által biztonsági célból elhelyezett, bejelentkezési időpontok tárolására szolgáló, egyedi azonosítót tartalmazó cookie. A Dumaszínház nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz.2 év

NIDA Google által elhelyezett egyedi azonosítót tartalmazó cookie, amelyet a Google az Ön egyes olyan választásainak tárolására használja, mint pl. a használt nyelv vagy a hirdetések testreszabása. A Dumaszínház nem fér hozzá az ez alapján tárolt adatokhoz.6 hónap

b) Helymeghatározási adatokkal kapcsolatos adatkezelés

A böngésző típusától függően a Weboldal első megjelenítésekor a Felhasználó jóváhagyhatja, hogy a Weboldal hozzáférjen a böngésző által ismert helymeghatározási adatokhoz, azaz a Felhasználó becsült földrajzi helyéhez.

A hozzájárulást általános jelleggel is megadhatja a jövőbeni bejelentkezésekre. Hozzájárulás esetén a böngésző a Felhasználó IP címe és (ha a böngészére használt eszköz vezetéknélküli hozzáféréssel rendelkezik) a környékbeli vezetéknélküli hálózatok földrajzi elhelyezkedési adatai alapján a helymeghatározási adatot továbbítja a Weboldal részére, amely földrajzi adatot a Rendezvényszervező arra a célra használja, hogy a Felhasználó földrajzi helyéhez illeszkedő előadásokat ajánljon. A földrajzi hely adatokat a Rendezvényszervező a munkament végéig tárolja, azt követően nem.

A helymeghatározási adatok Weboldallal való megosztásához való hozzájárulását a Felhasználó bármikor visszavonhatja a böngészőjében vagy az operációs rendszerben (de nem a Weboldalon), és a helymeghatározási adatok rögzítését általánosságban is letilthatja, ennek módja a böngészőjétől és a használt operációs rendszertől függ. A helymeghatározási adatokat a böngészője is eltárolhatja (idővonal vagy helymeghatározási történet), ezekhez az adatokhoz a Rendezvényszervező nem fér hozzá.

4. A Rendezvényszervező törzsvásárlói programja és egyéb adatkezelései

Az Adatkezelő a Rendezvényszervező. A Felhasználó szabad belátása szerint dönthet úgy, hogy a Rendezvényszervező törzsvásárlói programjához csatlakozni kíván. A törzsvásárlói program feltételei a https://dumaszinhaz.hu/torzsvasarloi-rendszer-szabalyzata/ címen érhetőek el.

A Felhasználó a törzsvásárlói programhoz csatlakozhat: a) a Belépőjegy vásárlása során (a fizetést megelőzően vagy azt követően), b) a Rendszerbe való regisztráció során vagy c) a Regisztrációt követően, a regisztrációval rendelkező felhasználók számára elérhető adatmódosítási felületen, vagy d) a Rendezvényszervező saját weboldalán.

A törzsvásárlói program keretén belül megvásárolt Belépőjegyek után a Felhasználó pontokat kap, és a szerzett pontok alapján további kedvezményekre válhat jogosulttá, amely pontjokat a Rendezvényszervező által meghatározott feltételekkel beválthatja.

A Rendezvényszervező a törzsvásárlói programhoz csatlakozással együtt rögzíti a) a Felhasználó nevét, b) vásárlói kódját, c) az elektronikus elérhetőségéhez kapcsolódóan megadott adatait, valamint d) a regisztráció időpontját. A törzsvásárlói programban való részvétel során a Rendezvényszervező az adott törzsvásárlói rögzíti az egyes törzsvásárlói pontok mennyiségét, az egyes pontszerzési időpontokat, valamint az egyes pontok beváltásának időpontokat, továbbá rögzíti a Rendszer útján megvásárolt Belépőjegyeket, a Belépőjegyek értékét, a Belépőjegyekkel érintett Rendezvények időpontját, helyszínét és tartalmát (így témáját és előadóját).

Az adatkezelés jogcíme a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés célja a Felhasználó azonosítása, és a törzsvásárlói programban megvásárolt Belépőjegyek adatai alapján a Felhasználó igényeinek követése, valamint a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel és a Felhasználó részére a Rendezvényszervező saját Rendezvényére vagy általa forgalmazott termékre, szolgáltatásra vonatkozó ajánlatainak megküldése.

A törzsvásárlói programban való részvétellel együtt a Felhasználó hozzájárul, hogy a Rendezvényszervező neki az előző bekezdésben meghatározott tárgykörben elektronikus hirdetésnek minősülő üzenetet (így különösen hírlevelet) küldhessen.

A Felhasználó bármikor kérheti a törzsvásárlói programból való törlését.

A Felhasználó a hírlevélről külön is leiratkozhat anélkül, hogy ezáltal a törzsvásárlói programban való tagságát elveszítené, azonban a hírlevélről való leiratkozást követően is a törzsvásárlói szabályzat változásával és további kedvezmények megjelenésével kapcsolatosan olyan további elektronikus hirdetéseket kaphat mindaddig, amíg a törzsvásárlói programban való részvételének megszüntetését nem kéri.

Az adatkezeléshez a Rendezvényszervező adatfeldolgozóként az InterTicket Kft.-t veszi igénybe.

5. A Rendezvényszervező által kezdeményezett értesítésekkel kapcsolatos adatkezelések 

a) A Rendezvényszervező email útján elektronikus hírlevelet küldhet a Felhasználónak, ha a Rendezvényszervező törzsvásárlói programjához csatlakozott, vagy ha a törzsvásárlói programban nem vesz részt, de a Rendezvényszervező elektronikus hírlevelére feliratkozott. A törzsvásárlói programhoz való csatlakozás adatkezelési feltételeit a jelen adatkezelési tájékoztató 4. pontja rögzíti, a következő adatkezelési feltételek kizárólag a törzsvásárlói programban részt nem vevő, de az elektronikus hírlevélre feliratkozó természetes személyek adatainak kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazzák.

A Rendezvényszervező az elektronikus hírlevélre való feliratkozással rögzíti a Felhasználó kereszt- és vezetéknevét, a Felhasználó által megadott elektronikus elérhetőséget, lakó- illetve tartózkodási helyét.

A feliratkozás során megadott adatok módosítását a Felhasználó a feliratkozást követően elvégezheti adatainak frissítésével a Felhasználó elektronikus felületén, a "Beállítások kezelése" fülre kattintva, vagy ha a Felhasználó ezen adatok módosítását az ügyfélszolgálat útján igényli, a módosítást a Rendezvényszervező elvégzi.

Az elektronikus hírlevélre való feliratkozással összefüggő adatkezelés jogcíme a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. A Rendezvényszervező a fenti személyes adatokat a Rendezvényszervező rendezvényeiről és ahhoz kapcsolódó ajánlatairól szóló tájékoztatás, valamint a Rendezvényszervező törzsvásárlói programjában való részvételre történő felhívás céljából kezeli. Egyes elektronikus hírlevelek a Rendezvényszervező rendezvényeinek illetve előadóinak értékelésére szolgálnak, amit a Felhasználó az elektronikus hírlevélre adott válaszüzenetben tehet meg.

Az elektronikus hírlevélre való feliratkozással együtt a Felhasználó hozzájárul, hogy a Rendezvényszervező elektronikus hirdetést küldhessen az előző bekezdésben foglalt ajánlatairól. Az elektronikus hirdetésekről a Felhasználót a Rendezvényszervező elektronikus felületén iratkozhat le a feliratkozást követően bármikor.

A Felhasználó az elektronikus hírlevélre történő feliratkozást követően az elektronikus hirdetésekről a Rendezvényszervező elektronikus felületén található "Leiratkozás" gombra kattintva bármikor leiratkozhat. Ilyen esetben a Rendezvényszervező a Felhasználó adatait nem kezeli tovább, és törli azokat.

Az elektronikus hírlevélre való feliratkozást követően a Rendezvényszervező jogosult a Felhasználó e-mail címét a Facebook hirdetési felületén kizárólag a saját hirdetéseinek megfelelő célzása, szegmentálása céljából feltölteni. A Facebook ezeket az adatokat kizárólag erre a célra használhatja fel, a Felhasználó e-mail címét nem tárolja és nem osztja meg harmadik felekkel vagy a Rendezvényszervezőn kívüli reklámozókkal.

b) A Rendezvényszervező értesítést küldhet a Felhasználó részére az alábbi alkalmazások vagy weboldalak (a továbbiakban: „alkalmazás”) útján, ha a Felhasználó ezt az igényét az adott alkalmazásban biztosított módon jelezte:

a) Viber Public Account.

b) Facebook Messenger.

Ha Ön az alkalmazásokban követi a Dumaszínházat vagy feliratkozik a Dumaszínház fiókjára (Viber Public Account vagy Facebook page), a Dumaszínház az alkalmazás üzemeltetőitől megkapja az értesítésre feliratkozó felhasználó adatait, azaz az Ön név és Viber azonosítóját, amely címre a Dumaszínház az alkalmazások útján üzenetet küldhet. A Viber esetén az alkalmazás azt is feliratkozásnak tekinti, ha Ön a Viber Public Account (az azt megjelenítő chatbot) részére üzenetet ír.

Az alkalmazások használatával összefüggő adatkezelés jogcíme a Felhasználó önkéntes hozzájárulása. 

Ön bármikor leiratkozhat az alkalmazások útján fogadott értesítésekről (értesítések kikapcsolása), az alkalmazás, a böngészője vagy az operációs rendszer útján az összes értesítésről, vagy az alkalmazás útján csak a Dumaszínház értesítéseiről. A Viber esetén a követés leállítása (unfollow) után is kaphat a Dumaszínháztól privát értesítést, ha nem kapcsolja ki az értesítést (unsubscribe).

Az alkalmazások használatával kapcsolatos minden további feltételért az alkalmazás üzemeltetője felel. 

 

c) Ha a Felhasználó a Rendezvényszervező weboldalán vagy a Rendezvényszervező alkalmazásainak oldalain chatbotot használ, a TalkABot szolgáltató által biztosított chat alkalmazással és annak használata útján a Rendezvényszervező ügyfélszolgálatával folytatott kommunikációt és annak kapcsolódó adatait 30 napig tároljuk, majd töröljük. Az adatrögzítés célja a kommunikációval kapcsolatos nyilatkozatok bizonyíthatósága.

Ha a Felhasználó a Rendezvényszervező telefonos ügyfélszolgálatát hívja, a Rendezvényszervező a telefonbeszélgetést a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-ában foglalt kötelezettségek és a kommunikációval kapcsolatos nyilatkozatok bizonyíthatósága végett rögzíti és azt öt évig megőrzi. A Rendezvényszervező a hangfelvételről hangfelvételenként egy alkalommal 30 napon belül a Felhasználó kérésére másolatot biztosít. A hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá a hangfelvétel egyedi azonosítószámáról a Rendezvényszervező a Felhasználót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatja. 

A jelen adatkezelés jogcíme a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, valamint a Rendezvényszervező fogyasztóvédelmi jogi kötelezettségének teljesítése.

6. Felhasználói hozzáférés biztosítása DumaTV szolgáltatáshoz

A Rendezvényszervező a DumaTV (www.duma.tv) weboldalon IP alapon (interneten) keresztül elérhető médiaszolgáltatást tesz elérhetővé, amelynek működtetése során a felhasználók személyes adatainak kezelése szükséges. Az egyes felhasználók a DumaTV szolgáltatást felhasználói szerződés alapján, általában díj fizetése fejében vehetik igénybe (ide nem értve az esetleges promóciós célú hozzáférés biztosítását, amikor a felhasználói szerződés elfogadására szükség van, de a felhasználó díj fizetésére lehet, hogy átmenetileg nem köteles).

Az adatkezelések célja az egyes felhasználók azonosítása, a felhasználói hozzáférési jogosultságok (díjcsomagok, fizetett díjak) rögzítése és a felhasználó által fizetett díjak nyilvántartása. 

A kezelt adatok köre a felhasználó vezeték és keresztneve; telefonszáma; e-mail címe; számlázási neve, címe, adószáma; díjfizetési tranzakció száma, dátuma és időpontja; a díjfizetéshez kapcsolódó számviteli bizonylat tartalma; felhasználói díjcsomagok és időtartama; korábban megnézett műsorok; egyes műsorokra vonatkozó felhasználói jogosultságok; a felhasználói szerződés megszűnésének időpontja; a felhasználó tartozásának összege és fizetési kötelezettség időpontjának lejárata.

A Rendezvényszervező a technikai hozzáférés biztosítása végett adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a DumaTV szolgáltatás indulásakor EuroCable Magyarország Kábeltelevíziós, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Az adatkezelés jogcíme elsődlegesen a felhasználói szerződés teljesítése, származékos jelleggel az adatkezelés jogcíme az adatkezelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés is, ha az adatkezelő valamilyen jogszabályi kötelezettség vagy hatósági intézkedés alapján a felhasználó egyes adatainak hatóságok vagy bíróságok részére történő átadására köteles. Ha a díjfizetés módja miatt ez indokolt, az adatkezelő az esedékes, de még be nem szedett felhasználói díjak behajtásához szükséges adatokat a jogi igényekhez kapcsolódó célból is kezelheti a felhasználói szerződés megszűnése után is.

A Rendezvényszervező az adatokat mindaddig kezeli, amíg az érintett felhasználói szerződése meg nem szűnik (a felhasználó kéri a fiók törlését). Ha a felhasználói szerződés megszűnésekor a felhasználónak ki nem egyenlített díjtartozása van, az adatok kezelésének időtartama a díjtartozás megfizetése vagy a díjtartozás elévülése. 

7. Egyéb adatkezelések

A Rendezvényszervező a saját weboldalán a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakon túli adatkezeléseket is meghatározhat azzal, hogy az ilyen egyes adatkezelésekre külön hozzájárulást kell kérnie, és azokra a jelen adatkezelési tájékoztató nem vonatkozik.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

8. Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

9. A személyes adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló munkatársak, a termékek kiszállításában közreműködő futárszolgálat munkatársai (amennyiben a kiszállítást a vásárló kérte), valamint az Adatfeldolgozók.

III. A Rendezvényszervező által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

1. A Rendezvényszervező mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

2. A Rendezvényszervező jogosult a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítani. Az adatkezelési tájékoztató módosításának esetén a Rendezvényszervező a Felhasználót a változásokról a dumaszinhaz.hu domain alá tartozó weblapon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.

3. A Rendezvényszervező elkötelezett Felhasználó személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Rendezvényszervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

4. A Rendezvényszervező adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

•2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv.);

•2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

•2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

5. A Rendezvényszervező a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6. A Rendezvényszervező kötelezettséget vállal arra, hogy Felhasználói bármely személyes adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja őket az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor az adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Rendezvényszervező felhívja a Felhasználó figyelmét az adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az Adatkezelést elrendelő jogszabályt is. Az érintettet tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy a Személyes adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

7. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott Személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8. A Rendezvényszervező az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

IV. Az önkéntes hozzájárulás visszavonásának módja

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az alábbi célokból: 

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

V. Adatbiztonsági intézkedések

1. A személyes adatokat kezelésével, tárolásával kapcsolatban az Adatkezelő a lehető legnagyobb gondossággal jár el. Az informatikai biztonság területén az Adatkezelő az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza az ISO 27001 szabvány 1. mellékletének 8-14. pontjaiban meghatározott egyes kategóriák szerint.

2. A Rendezvényszervező a személyi intézkedések körében biztosítja, hogy minden az adatokhoz hozzáférő munkavállalójával, vagy partnerével titoktartási megállapodást ír alá, mielőtt azok hozzáférhetnének az adatot tartalmazó információfeldolgozó eszközökhöz. A Rendezvényszervező biztosítja, hogy az adathoz hozzáférő alkalmazottjának alkalmazási jogviszonya (vagy ha indokolt, feladatkör megváltoztatása) megszűnése esetén a hozzáférési jogot 10 munkanapon belül megszünteti.

3. Az Adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét, csökkentse a jogosulatlan hozzáférés kockázatát vagy az üzemelő rendszer változtatásait.

3. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságos kezeléséről, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok (különösen a fenti ISO 27001 szabvány 1. mellékletének 8-14. pontjaiban foglalt rendelkezések) érvényre juttatásához szükségesek.

4. Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

5. Az Adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az Adatkezelő a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

6. Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Rendezvényszervező megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. Azonban az internet köztudomásúlag – így a Felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért az Adatkezelőt felelősség nem terheli.

VI. Az érintettek jogai és azok érvényesítése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, bírósági jogérvényesítés és kártérítés

1. A személyes adatokban bekövetkezett változás, illetve a személyes adatok törlése iránti igény a regisztrált e-mail címen, vagy postai úton küldött teljes bizonyító erejű magánokiratban kifejezett, írásos nyilatkozattal közölhető. Egyes Személyes adatok módosítása emellett történhet a személyes profilt tartalmazó oldalon történő módosítással is. Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó regisztrált e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a rendezveny@dumaszinhaz.hu címre kell eljuttatni. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

A fentebb írt tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

2. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

3. Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

4. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

5. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

6. Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

7. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.

8. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az Adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a reá irányadó határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – az Infotv 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.

Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, úgy az értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében – az Infotv. 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Ha az Adatkezelő az értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az Adatkezelőtől, amely felvilágosítást az Adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az Adatkezelő ellen. Az Adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

12. Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. Az Infotv. 21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az Adatvédelmi Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az Infotv. 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.

Ha a bíróság az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az Adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az Adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő az Infotv. 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

13. Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

VII. Jogérvényesítési lehetőségek:

Kérdéseivel, illetve észrevételeivel keresse az Adatkezelő munkatársát a rendezveny@dumaszinhaz.hu e-mail címen. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján a bíróság előtt gyakorolhatja. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

postai cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu